08:41 PM 25/09/2020
Tiếng Việt English
23/08/2019
1487
Tạm dừng hệ thống Công nghệ thông tin
Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống ứng dụng tại Trung tâm Quản lý vận hành Công nghệ thông tin – Tổng cục Hải quan, ngày 23/8/2019, Cục CNTT và Thống kê Hải quan thông báo về Kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT.

Theo đó, Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dựng hoạt động của một số hệ thống công nghệ thông tin nghiệp vụ hải quan, cụ thể như sau:

- Thời gian triển khai: bắt đầu từ 08h30 ngày 25/8/2019 đến 09h30 ngày 25/8/2019;

- Phạm vi ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, hệ thống ứng dụng nghiệp vụ Hệ thống Ecustoms V5, Hệ thống Kế toán thuế XNK, Hệ thống cơ sở dữ liệu trị giá hải quan (GTT02) sẽ tạm dựng hoạt động.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu biết được kế hoạch triển khai nêu trên và chủ động trong thực hiện thủ tục hải quan./.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân