02:32 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
04/06/2018
449
Tập huấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và Bộ luật hình sự năm 2015
Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 1641/TCHQ-PC ngày 27/3/2018 của Tổng cục Hải quan về việc tuyên truyền phổ biến Luật trách nhiệm bổ thường Nhà nước năm 2017.

Với mục đích giúp cán bộ, công chức Hải quan nắm bắt đầy đủ, chính xác, thống nhất, kịp thời và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về các luật , bộ luật mới đã được Quốc hội thông qua, vào ngày 23 và 25/5/2018 Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và Bộ luật hình sự năm 2015 cho 235 cán bộ, công chức trong Đơn vị.

Báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp là ông Hoàng Trọng Ánh – Trưởng phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật phụ trách bộ môn Luật hình sự; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Trưởng phòng Hành chính tư pháp phụ trách bộ môn Luật Bồi thường Nhà nước đã trình bày cụ thể tại buổi tập huấn những điểm mới của Luật.

Bộ luật hình sự năm 2015 gồm có 3 phần, 26 chương, 426 điều. So với Bộ luật hình sự năm 1999 thì Bộ luật này bãi bỏ 03 điều; giữ nguyên 30 điều; sửa đổi, bổ sung 396 điều, với nhiều nội dung được sửa đổi lớn như: Tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013; Tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó đã sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (chương XVIII) theo hướng phi tội phạm hóa đối với 04 tội danh được quy định trong BLHS năm 1999, gồm: Kinh doanh trái phép; Báo cáo sai trong quản lý kinh tế; Vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng;

Bên cạnh đó, Bộ luật hình sự năm 2015 cũng bổ sung 16 tội danh mới trong các lĩnh vực kinh tế để kịp thời đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm này. Thay thế Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 của BLHS năm 1999) bằng một loạt các tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế. Bộ luật hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối với Luật Bồi thường Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật số 35/2009/QH12. So với Luật cũ, Luật bồi thường Nhà nước năm 2017 có nhiều điểm mới và tiến bộ trên nhiều mặt:

Về đối tượng yêu cầu bồi thường đã rất cụ thể và mở rộng gồm: Người bị thiệt hại, người thừa kế của người bị thiệt hại, tổ chức bị thiệt hại, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện đương nhiên; người được ủy quyền.

Thời hiệu yêu cầu bồi thường cũng được nới rộng từ 2 lên 3 năm. Nguyên tắc bồi thường quy định rất rõ: Phải bảo đảm kịp thời, công khai, đúng pháp luật; Bảo đảm sự thương lượng cho quá trình giải quyết bồi thường, bởi bồi thường Nhà nước là loại bồi thường đặc biệt ngoài hợp đồng theo Bộ luật Dân sự.

Mở rộng cơ chế người bị thiệt hại khi có văn bản giải quyết thì có quyền khởi kiện trực tiếp ra tòa (Luật 2009 không có cơ chế này). Trong giải quyết vụ án hình sự thì được giải quyết theo một cơ chế riêng, bắt buộc phải giải quyết tại cơ quan quản lý của người thi hành công vụ gây thiệt hại, nếu người bị thiệt hại không đồng ý mới có quyền khởi kiện ra tòa. Quy định rõ thời gian cụ thể, từ xác minh, thụ lý: Từ 125 ngày xuống còn tối đa 71 ngày. Đặc biệt Luật 2017 quy định về tạm ứng bồi thường rất cụ thể. Đây sẽ là Luật tối ưu vì giải quyết nhanh cho người oan, sai, bởi khi oan, sai họ đã chịu thiệt thòi rất nhiều. 

Buổi tập huấn diễn ra với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của cán bộ, công chức hải quan .

                                                                                         (BH)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân