12:15 AM 22/04/2019
Tiếng Việt English
04/09/2018
316
TCHQ giao thu bổ sung NSNN năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh BR-VT
Năm 2018 Cục Hải quan tỉnh BR-VT được Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 14.900 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu là 15.200 tỷ đồng Dựa trên tình hình thu NSNN 8 tháng đầu năm 2018, các yếu tố ảnh hưởng đến số thu ngân sách các tháng cuối năm và tốc độ tăng thu NSNN các tháng cuối năm của một số năm gần đây, Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2018 đối với Cục Hải quan tỉnh BR-VT lên 17.500 tỷ đồng.

Như vậy, so sánh theo số liệu thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh BR-VT tính đến hết ngày 31/7/2018, với số thu là 10.692,56 tỷ đồng, mức độ hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 đạt 72 % so với chỉ tiêu giao 14.900 tỷ đồng; 70,34% so với chỉ tiêu phấn đấu 15.200 tỷ đồng và đạt 61,1% so với chỉ tiêu phấn đấu mới 17.500 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên, Cục Hải quan tỉnh BR-VT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường thực hiện chống thất thu NSNN năm 2018 như tập trung rà soát, kiểm tra trị giá nhưng mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch XNK lớn; đánh giá tình hình tuân thủ của các doanh nghiệp; rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thu hồi và xử lý nợ đọng thuế, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý rủi ro.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân