12:23 AM 29/06/2017
Tiếng Việt English
16/02/2017
189
Tham gia ý kiến đối với các yêu cầu kỹ thuật về bài toán quản lý hàng hóa GC, SXXK

Ngày 19/1/2017,  Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 58/CNTT-PTUD về việc tham gia ý kiến đối với các yêu cầu kỹ thuật về bài toán quản lý hàng GC, SXXK.

Tổng cục Hải quan rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp.

(Tài liệu download tại đây)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân