08:13 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
14/07/2021
1811
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN NĂM 2021
Ngày 13/07/2021, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 - Tổng cục Hải quan đã ban hành Thống báo số 04/TB-NVKHQ về danh sách thí sinh đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021.

          Theo đó, ngày 14/4/2021, Thường trực Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan - Trường Hải quan Việt Nam có Công văn số 173/TB-THQVN thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ từ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 từ ngày 21/4/2021 đến hết ngày 12/5/2021, trong giờ hành chính trừ Thứ bảy và Chủ nhật.

          Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và để tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp và các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai hải quan năm 2021 đã ban hành thông báo số 03/TB-NVKHQ ngày 07/6/2021 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021, theo đó gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 22/6/2021.

          Tính đến thời điểm hiện tại, Thường trực Hội đồng thi (Trường Hải quan Việt Nam) đã tiếp nhận 1517 hồ sơ đăng ký dự thi và thông tin đăng ký dự thi online của thí sinh.

          Căn cứ theo Hồ sơ đăng ký của thí sinh, Hội đồng thi thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan và số môn thi mỗi thí sinh phải dự thi theo quy định tại các Phụ lục sau:

          Phụ lục I: Danh sách thí sinh đạt điều kiện dự thi

          Phụ lục II: Danh sách thí sinh yêu cầu bổ sung Hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

          Phụ lục III: Danh sách Hồ sơ đăng ký không đủ điều kiện dự thi.

 

Bản scan đầy đủ Thông báo số 04/TB-NVKHQ

Bản word Thông báo số 04/TB-NVKHQ

 

Phòng CNTT

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân