02:25 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
28/04/2021
143
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá lô hàng phế liệu tồn đọng
Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-HQBRVT ngày 27/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng đối với phế liệu tại địa bàn hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá lô hàng phế liệu tồn đọng.

Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

          1. Danh sách tổ chức/doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô;

- Công ty Đấu giá hợp danh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Việt Nam;

- Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM;

- Công ty Đấu giá hợp danh Song Pha, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh;

- Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

          2. Danh sách tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí lựa chọn và kết quả xếp hạng:

STT

Nội dung

Công ty Đấu giá hợp danh

tài sản Đông Đô

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1

Thù lao dịch vụ đấu giá

Giảm 50% so với mức quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm).

18 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

2

Xếp hạng

1

2

       3. Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          - Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô;

          - Địa chỉ: Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội; Trụ sở Chi nhánh Công ty tại tỉnh BR-VT: 221 Chung cư Lake side B, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu.

          - Thù lao dịch vụ đấu giá: 16.225.000 đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản);

          6. Thời gian, địa điểm thương thảo, ký kết hợp đồng:

          - Vào lúc 14 h30 ngày  28/4/2021;

          - Địa điểm: Phòng họp lầu 1, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

          Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để các tổ chức/doanh nghiệp đấu giá tài sản được biết và mời doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được lựa chọn đến thương thảo và ký kết hợp đồng theo thời gian nêu trên./.      

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân