03:01 AM 20/05/2019
Tiếng Việt English
25/03/2019
164
Thông báo nâng cấp hệ thống CNTT
Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 tại Trung tâm QL VHHT CNTT, Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7.

- Thời gian triển khai: bắt đầu từ 20h ngày 30/3/2019 đến 00h ngày 31/3/2019;

Phạm vi ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 sẽ tạm dừng hoạt động.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân