09:51 PM 09/08/2020
Tiếng Việt English
28/05/2019
2319
Thông báo về việc thu hồi Thông báo số 1405/TB-HQBRVT ngày 21/5/2019
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

         Ngày 21/5/2019, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1405/TB-HQBRVT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá lô hàng nhôm định hình tồn đọng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đối chiếu nội dung “Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” trong Thông báo số 1405/TB-HQBRVT chưa phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu thầu số 01/2016/HQ14 ngày 17/11/2016.

         Vì vậy, Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo thu hồi Thông báo số 1405/TB-HQBRVT ngày 21/5/2019 để đính chính nội dung cho phù hợp với quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

         Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các Tổ chức đấu giá được biết và phối hợp thực hiện.

          Trân trọng./.

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân