01:40 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
23/12/2017
3858
Thu NSNN từ công tác KTSTQ hoàn thành vượt mức năm 2017
Năm 2017, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu số cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan tối thiểu đạt 48 cuộc và số thực thu ngân sách từ công tác KTSTQ toàn Cục là 32 tỷ đồng (tại Quyết định số 74/QĐ-TCHQ ngày 10/03/2017 và công văn số 2046/TCHQ-KTSTQ ngày 29/03/2017).

Bà Rịa – Vũng Tàu là Tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp dầu khí. Hàng hóa làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn Tỉnh  không đa dạng, trong đó chủ yếu là hàng hóa phục vụ cho hoạt động dầu khí được hưởng các ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên, những năm gần đây ngành công nghiệp này đang gặp nhiều khó khăn do giá dầu thô trên thế giới cũng như sản lượng khai thác giảm, việc tìm kiếm các giếng dầu mới gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài các doanh nghiệp dầu khí, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các ngành nghề khác với quy mô chủ yếu là nhỏ và vừa. Trong các năm qua, Chi cục KTSTQ đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra sau thông quan dẫn đến số lượng doanh nghiệp chưa được kiểm tra sau thông quan còn lại thực sự không nhiều.

Trước tình hình đó, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm Lãnh đạo và tập thể CBCC Chi cục KTSTQ đã khẩn trương tập trung thu thập thông tin; phân tích, xử lý thông tin; đánh giá doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kiểm tra, nghiên cứu các phương án, biện pháp nghiệp vụ phù hợp để nhanh chóng triển khai hoạt động kiểm tra sau thông quan có hiệu quả nhất.

Tính đến ngày 15/12/2017, đơn vị đã tiến hành 45 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan và 09 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan. Số thu (bao gồm cả tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp) đạt 63.99 tỷ đồng. So với chỉ tiêu được giao, đơn vị đã đạt gần 94% (45/48) chỉ tiêu số cuộc kiểm tại trụ sở người khai hải quan, đạt gần 200% (63.99 tỷ/32 tỷ) chỉ tiêu thu NSNN, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN của Cục Hải quan Tỉnh.

(ML)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân