07:32 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
29/09/2020
912
Tích hợp DVCTT ngành Hải quan lên Cổng DVC Quốc gia
Đến ngày 21/7/2020 Tổng cục Hải quan đã có 72 dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn
 
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tới cộng đồng Doanh nghiệp biết và chủ động khai thác thực hiện.
Trân trọng./.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân