09:47 PM 29/11/2021
Tiếng Việt English
08/09/2021
320
Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021
Tổ chức Lớp đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan khóa 5 năm 2021

Trường Hải quan Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức lớp đào tạo bồ dung kiến thức pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan như sau:
1. Thòi gian và hình thức học
- Dự kiến từ ngày 25/9 đến 27/9/2021, khai giảng hồi 081100 ngày 25/9/2021;*
- Hình thức học online qua hệ thống Zoom của Nhà trường.
(Thời gian cụ thể, Nhà trường sẽ thông báo tới học viên sau khỉ tông hợp sổ lượng học viên đăng kỷ trên Website: truonghaiquan.edu.vn).

2. Đối tượng học viên:
- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan sắp hết thời hạn và phải thực hiện gỉa hạn mã số nhân viên dại lý làm thủ tục hải quan theo quy định. - Các đối tượng khác có nhu cầu cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật hải quan.
3. Nội dung đào tạo và giảng viên: 3. ỉ. Nội dung dào tạo
- Thời lượng khóa học: dự kiến khoảng 03 ngày.
- Nội dung đào tạo gồm:
+ Các nội dung quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
(trong đó cập nhật các vãn bản mởi ban hành)}
+ Các nội dung quy định mới về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khâu;
2
+ Các nội dung quy định về thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan;
+ Các nội dung quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan.
5.2. Giảng viên
- Giảng viên là Lãnh đạo và các chuyên gia trong ngành Hải quan.
4. Đăng ký, học phí 4.1, Đăng ký
- Học viên đăng ký theo mẫu (gửi kèm Thông bảo) hoặc khai thác file
mềm trên website: truonghaiquan.cdu.vn và gửi về địa chỉ Trường Hải quan Việt Nam, KmlO + 395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên - Hà Nội, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên.
Hồ sơ đăng ký gồm: Bản đăng ký; bản sao giấy tờ tùy thân còn hạn
(Chứng minh thư hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu,...). 4.2. Học p h í
- Học phí: 2.500.000 đồng /01 học viên (bao gồm tiền tài liệu, giấy chứng
nhận, hỏa đơn).
- Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản
Tên chủ Tài khoản: Trường Hải Quan Việt Nam Số Tài khoản: 0591000559999 - Ngân Hàng Vietcombank Chi nhánh Hưng Yên.
Ghỉ chủ: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ của học viên đã đóng học phi trước ngày 24/9/202ỉ
Mọi thông tin chi tiết đề nghị tham khảo trên website: truonghaiquan.edu.vn hoặc liên hệ đ.c Lê Phương Chung, giảng viên Khoa Nghiệp vụ - Trường Hải quan Việt Nam (SĐT: 0919.071.280).
Email: chunglp@customs.gov.vn (hoặc lephuongchung@gmail.com).
Trường Hải quan Việt Nam xin thông báo tới các Đại lý làm thủ tục hải quan, cộng đông doanh nghiệp và các bên liên quan có nhu câu tìm hiểu, tham dự.
Trân trọng thông báo./

Chi tiết tại file đính kèm: Thông báo tổ chức lớp học.pdf

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân