01:28 PM 08/05/2021
Tiếng Việt English
19/06/2018
3346
Tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 và các Thông tư hướng dẫn thi hành
Trong 02 ngày 18 và 19/6/2018 Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức tập huấn, giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và các Thông tư hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

Nhằm tạo điều kiện cho tất cà cán bộ, công chức trong toàn đơn vị tiếp cận và nắm bắt được những quy định mới tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP  và các Thông tư hướng dẫn, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở 02 lớp tập huấn – mỗi lớp ½ quân số của các đơn vị với thời gian 01 ngày/lớp.

Thông qua buổi tập huấn, những nội dung mới của Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đã được phổ biến, giới thiệu đến hội nghị - nhất là các quy định mới về trong lĩnh vực thuế, giá.

Ngoài ra, buổi tập huấn cũng giới thiệu nội dung của Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ, hồ sơ xác định trước xuất xứ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định chung về TTHQ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu – đặc biệt đi sâu vào nội dung quy định về gia công, sản xuất xuất khẩu.

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và 02 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, thông tư số 39/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2018.

                                                                                          (ML)

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân