11:00 PM 23/11/2020
Tiếng Việt English
29/07/2019
2266
Tổ chức tập huấn Hệ thống hỗ trợ đổi mới quản lý nguồn nhân lực
Từ ngày 23/7- 26/7/2019, tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn cho công chức sử dụng Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (QLNNL). Đây là Hệ thống phục vụ việc đánh giá năng lực cán bộ, công chức giúp việc quản lý nguồn nhăn lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm.

Đây là Hệ thống do Tổng cục Hải quan xây dựng dựa trên vị trí việc làm của cán bộ, công chức, được áp dụng cho tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Mỗi đơn vị sẽ được cấp 01 tài khoản quản trị trên Hệ thống Quản lý nguồn nhân lực. Tài khoản quản trị của các Đơn vị trên Hệ thống chỉ thực hiện được quyền hạn cấp phép hoặc thu hồi đối với cán bộ công chức do Đơn vị mình quản lý.

Tổng cục Hải quan đã hoàn thành việc đồng bộ thông tin mã cán bộ, số hiệu công chức, họ và tên, mã đơn vị sang Hệ thống QLNNL. Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ có thông báo cụ thể cho các Đơn vị về kế hoạch thi đánh giá năng lực cho cán bộ công chức.

(Các công chức tham gia tập huấn)

Nhằm phổ biến kịp thời, đảm bảo hiệu quả khi Hệ thống chính thức đưa vào áp dụng, Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu đã có công văn hướng dẫn công chức tự nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, truy cập vào Hệ thống để làm quen. Mỗi công chức được cung cấp một tài khoản đăng nhập, tài khoản này cũng được sử dụng khi thi chính thức trên Hệ thống QLNNL. Từ ngày 23/7/2019, Cục Hải quan Tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho công chức toàn Đơn vị, kết quả đạt được là công chức tham dự tập huấn đều hoàn thành bài thực hành trên máy tính, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi trong thời gian tới.

          HN

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân