04:51 AM 28/01/2021
Tiếng Việt English
20/11/2020
563
Tổng cục Hải quan chính thức triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử
Nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đảm bảo việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa được chính xác, nhanh chóng, thuận lợi; giảm thời gian và chi phí phát sinh đồng thời giúp các cơ quan quản lý trong việc thực hiện công tác quản lý thuế, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử.

Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục HQCK cảng Phú Mỹ

Theo đó, kể từ ngày 23/11/2020, Tổng cục Hải quan chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống điện tử (viết tắt là Hệ thống MGH) (riêng phân hệ xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, Tống cục Hải quan sẽ có thông báo triến khai sau).

Địa chỉ triển khai phân hệ dành cho doanh nghiệp  https://mgh.customs.gov.vn hoặc https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDN. Đối với phân hệ này, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đang sử dụng khai báo trên hệ thống VNACCS để đăng nhập và sử dụng hệ thống MGH. Doanh nghiệp có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào hệ thống.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thành lập Tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị và thông báo thông tin của Tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn biết để liên hệ khi cần thiết; thực hiện tuyên truyền, thông báo, và hướng dẫn cho doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện Hệ thống MGH.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân