12:14 AM 22/04/2019
Tiếng Việt English
17/08/2018
365
Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động
Việc triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Hải quan nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương chung của Chính phủ.

Mặc dù được triển khai chính thức từ ngày 15/8/2017 tại 05 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Quảng Ninh, tuy nhiên đến nay Hệ thống VASSCM vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tập trung hoàn thiện phần mềm Hệ thống VASSCM, tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ công chức, làm việc với các đối tác cung cấp phần mềm đầu cuối để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng trong việc lựa chọn phần mềm đầu cuối và kết nối giữa hệ thống của doanh nghiệp với Hệ thống VASSCM. Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp trên địa bàn để thông báo, phổ biến chủ trương, yêu cầu, kế hoạch kết nối hệ thống quản lý hải quan tự động với hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng, địa điểm chịu sự giám sát hải quan.

DN làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ

Mục tiêu:

- Đến ngày 30/9/2018, hoàn thành việc triển khai Hệ thống VASSCM trên phạm vi toàn quốc với các chức năng quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, lưu trữ, tồn đọng tại các kho, bãi, cảng biển, cảng hàng không, địa điểm chịu sự giám sát hải quan

- Đến ngày 30/11/2018, hoàn thành việc triển khai Hệ thống VASSCM trên phạm vi toàn quốc với các chức năng quản lý chi tiết theo mặt hàng về những thay đổi hình thái hàng hóa, chủ sỡ hữu hàng hóa trong quá trình lưu giữ tại kho ngoại quan.

(MP)

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân