10:07 AM 17/01/2019
Tiếng Việt English
19/01/2018
690
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện công văn số 15997/BTC-TĐKT ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và công văn số 7454/TCHQ-TCCB ngày 13/11/2017, công văn số 7951/ TCHQ-TCCB ngày 06/12/2017  của Tổng cục Hải quan về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký công văn số 3304/HQBRVT-TCCB.TTr ngày 12/12/2017 hướng dẫn rõ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các bước xét khen thưởng tại đơn vị và cách thức lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Nội dung công văn là sự tích hợp của tất cả những quy định cần thiết về thi đua – khen thưởng tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, do đó công chức, người lao động không phải mất thời gian để nghiên cứu nhiều văn bản đồng thời, dễ gây ra sự nhầm lần và sai sót không đáng có. Sau khi triển khai công văn này trên hệ thống mạng nội bộ, các đơn vị, cá nhân đều tích cực hưởng ứng và chủ động, khẩn trương lập danh sách, hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi đến Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cục để thẩm định, thông qua và trình Cục trưởng quyết định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Cục trưởng trong công tác tổng hợp, xét chọn tập thể, cá nhân được khen thưởng. Hội đồng thành lập theo Quyết định số 0973/QĐ-HQBRVT ngày 16/10/2017, gồm có 09 thành viên là những người có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Cục trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, các thành viên khác là Trưởng phòng Tài vụ - Quản trị, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra... Hội đồng làm việc theo đa số và biểu quyết theo tập thể trên tinh thần dân chủ, khách quan, lựa chọn tập thể, cá nhân dựa trên thành tích chuyên môn và kết quả thực tế công việc. Qua nhiều năm triển khai, thực hiện, các thành viên Hội đồng luôn thể hiện sự công tâm, minh bạch và vì vậy được tập thể Lãnh đạo Cục, công chức và người lao động tin tưởng và đánh giá cao.

Năm 2017, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng đã họp, xem xét và thống nhất danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng như sau: tặng Giấy khen của Cục trưởng cho 32 cá nhân, 02 tập thể; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 318 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 48 cá nhân; trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trên xét, tặng Giấy khen của Tổng cục Hải quan cho 47 cá nhân, 02 tập thể; Bằng khen của Bộ Tài chính cho 32 cá nhân, 08 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 19 tập thể; Cờ Thi đua Bộ Tài chính cho 01 tập thể; Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho 02 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể. Ngoài ra, để biểu dưỡng những tập thể, cá nhân đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong mọi lĩnh vực công tác, Hội đồng Thi đua – Khen thưỡng đã tham mưu cho Cục trưởng trình cơ quan có thẩm quyền xét tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 01 tập thể và cá nhân, Huân chương Chiến công hạng Ba cho 03 cá nhân trong vụ truy thu thuế; Bằng Khen của Thủ trướng Chính phủ cho 03 tập thể và 10 cá nhân trong vụ chống buôn lậu hàng hóa tại khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải và còn nhiều thành tích nổi trội khác… Để gặt hái được những thành quả này, công chức và lãnh đạo các đơn vị đã liên tục đấu tranh với doanh nghiệp và phải trải nhiều áp lực, căng thẳng để tìm ra biện pháp xử lý.

Năm qua, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, nhưng trong năm tiếp theo này cần có những hoạt động để cải thiện, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, đó là: đổi mới các hình thức thi đua theo hướng đa dạng và phong phú hơn để tạo động cơ, khuyến khích công chức và người lao động phấn khởi và tích cực hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới tại đơn vị và đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc báo cáo khen thưởng kịp thời đối với các thành tích đột xuất. 

Mặc dù, đơn vị gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, vượt chỉ tiêu thu NSNN, góp phần vào thắng lợi chung của toàn ngành. Nhờ những thành tích xuất sắc, nội bật đó, đơn vị đã nhận được Thư khen của Tổng cục Hải quan. Đây là niềm vinh dự to lớn của tập thể Lãnh đạo Cục và công chức, người lao động tại đơn vị.

Lê Thanh - Hồ Hằng (P.TCCB-TTr)

 

 

 

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân