06:42 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
17/06/2021
2345
Triển khai áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 11/06/2021, UBND tỉnh Bà Rịa- Rịa Vũng Tàu ban hành Công văn số 6801/UBND-VP về việc triển khai áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các tỉnh thành lân cận, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các Hội, Đoàn thể chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, triệt để, đồng thời yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tỉnh sử dụng điện thoại thông minh  phải thực hiện cài đặt, sử dụng Bộ giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Bluezone, NCOVID, tokhaiyte.vn (Vietnam Health Declaration), tuân thủ việc quét mã QR Code khi vào/ra trụ sở cơ quan và đến các điểm công cộng và yêu cầu người thân cùng thực hiện.

Người dân sử dụng diện thoại thông minh quét QR Code để khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch (Nguồn ảnh: Internet)

UBND Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code, đồng thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào/ra trụ sở, yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng Bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trước khi vào trụ sở làm việc.

 

Quý bạn đọc có thể tải Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn cài đặt và sử dụng BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây.

 

Phòng CNTT

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân