03:55 PM 10/04/2020
Tiếng Việt English
30/08/2019
636
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen
Căn cứ theo công văn Thông báo số 390/TT-VP ngày 09/4/2019 của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đối với quy trình cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen.

Ngày 21/8/2019 Tổng cục Hải quan Thông báo số 5359/TCHQ-CNTT về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Theo đó, kể từ ngày 20/8/2019 thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng biến đổi gen sẽ triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy phép trên cần lưu ý để thực hiện thủ tục theo đúng quy định, đồng thời góp phần giảm thiểu chi phí và thời gian thông quan.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân