03:58 PM 16/12/2018
Tiếng Việt English
02/01/2018
604
Triển khai phần mềm chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính
Kể từ ngày 25/12/2017, Phần mềm chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức được thực hiện thông qua website: www.chamdiemcchc.baria-vungtau.gov.vn

Kể từ ngày 25/12/2017, Phần mềm chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính thức được thực hiện thông qua website: www.chamdiemcchc.baria-vungtau.gov.vn

Phần mềm ứng dụng xác định chỉ số Cải cách hành chính được Sở Nội Vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng và triển khai thực hiện nhằm xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính của: Sở, ban, ngành; Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn đóng trên địa bàn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Việc đưa ứng dụng phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh với các tính năng hỗ trợ hoạt động tự đánh giá của các đơn vị, địa phương trên địa bàn, giúp cho Sở Nội vụ tiếp nhận Chỉ số cải cách hành chính khi các đơn vị gửi về một cách nhanh chóng, góp phần tiết kiệm thời gian, văn bản, giấy tờ, tài liệu kiểm chứng. Mặt khác, dữ liệu đánh giá được cập nhật, đưa lên phần mềm kèm theo các file tài liệu kiểm chứng là cơ sở khách quan, khoa học, tin cậy để đánh giá, tổng kết vào cuối năm.

Phần mềm được thiết kế với các tính năng đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ việc xuất ra file excel báo cáo, theo đó việc tổng hợp báo cáo được nhanh chóng, chính xác, công khai, minh bạch.

Hạnh Nguyễn

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân