02:25 PM 17/09/2021
Tiếng Việt English
19/11/2020
3021
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018-2020
Căn cứ Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủỵ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án: “ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thực hiện kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Đề án năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 975/QĐ- HQBRVT ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không dân dụng giai đoạn 2018 - 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực này bao gồm: Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/06/2006 (Luật số 66/2006/QH11, còn hiệu lực 1 phần); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21/11/2014( Luật số: 61/2014/QH13); Nghị định 92/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về An ninh hàng không; Nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải, Bộ công an, Bộ Quốc Phòng về phối  hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng; thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt nam nhằm tuyên truyền tới Doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện.

Chi tiết file đính kèm:

/uploads/user_upload/tiendq/file/LUẬT HÀNG KHÔNG.rar

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân