08:08 AM 20/10/2021
Tiếng Việt English
07/03/2021
598
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, gồm: phế liệu nhựa và phế liệu giấy của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đấu giá bao gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Tài sản được xác lập qyền sở hữu toàn dân, gồm: phế liệu nhựa và phế liệu giấy.

Tổng giá khởi điểm: 7.408.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, một trăm ngàn đồng). Giá giao hàng tại cảng, không bao gồm VAT và bên mua tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, thu dọn vệ sinh mặt bằng (nếu có) sau khi nhận hàng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Các tổ chức đấu giá đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định cụ thể như sau:

- Có tên trong Danh sách tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố;

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Năm thành lập; đội ngũ nhân viên; có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có kinh nghiệm hoạt động dịch vụ đấu giá tài sản trên 05 năm.

- Được phép hoạt động dịch vụ đấu giá tài sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Hồ sơ bao gồm: Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc Thẻ đấu giá viên (bản sao); Các tài liệu, giấy tờ chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tổ chức mình; Các giấy tờ khác thuộc hồ sơ năng lực.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính Từ 08 giờ, ngày  08/3/2021 đến 16 giờ, ngày  10/3/2021

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Địa chỉ: Số 16 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi tiết xin liên hệ: đ/c Trang Lê Xuân Đào, Điện thoại: 093 835 4268./.

 

Tin khác
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân