09:25 PM 28/07/2021
Tiếng Việt English
Khánh thành Hệ thống máy soi chiếu phóng xạ cụm cảng Cái Mép Thị Vải
Lễ khánh thành hệ thống máy soi chiếu phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Megaport.
1
Tiếp đón đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài Chính
2
Tiếp đón đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài Chính
3
Tiếp đón bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM
4
Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện TCHQ làm việc với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Rena Bitter
5
Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đại diện TCHQ làm việc với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM Rena Bitter
6
Lễ khánh thành hệ thống máy soi chiếu phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Megaport.
7
Đ/c Nguyễn Thế Khanh - Chánh Văn phòng Cục HQ Tỉnh phát biểu trong buổi lễ.
8
Đ/c Vũ Ngọc Anh - Phó TCT TCHQ và bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.
9
Đ/c Trần Văn Danh - Cục trưởng Cục HQ Tỉnh phát biểu trong buổi lễ.
10
Bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.
11
Bà Rena Bitter - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.
12
Từ phải qua: đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, đ/c Nguyễn Thành Long - Giám đốc Sở Tài chính BR-VT, đ/c Trần Văn Danh - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh BR-VT.
13
Đ/c Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng TCHQ phát biểu tại buổi lễ.
14
Cắt băng khánh thành Hệ thống soi chiếu phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Megaports.
15
Cắt băng khánh thành Hệ thống soi chiếu phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Megaports.
16
Cắt băng khánh thành Hệ thống soi chiếu phóng xạ trong khuôn khổ sáng kiến Megaports.
17
Đ/c Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn tặng hoa và quà lưu niệm cho bà Rena Bitter.
18
Đ/c Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn tặng hoa và quà lưu niệm cho bà Rena Bitter.
19
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
20
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
21
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
22
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
23
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
24
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
25
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
26
Mô phỏng tình huống soi chiếu phóng xạ trong thực tế tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải
27
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ khánh thành Hệ thống máy soi chiếu phóng xạ tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải - Vũng Tàu
28
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ khánh thành Hệ thống máy soi chiếu phóng xạ tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải - Vũng Tàu
29
Khánh thành Hệ thống máy soi chiếu phóng xạ cụm cảng Cái Mép Thị Vải
30
Đ/c Trần Văn Danh - Cục trưởng Cục HQ Tỉnh đi kiểm tra hoạt động của Hệ thống soi chiếu phóng xạ.
31
Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Rena Bitter Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM và Hải quan BR-VT trao đổi về cách thức vận hành của Hệ thống soi chiếu.
32
Tiễn bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.
33
Tiễn bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.
34
Tiễn bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM.
35
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ khánh thành Hệ thống máy soi chiếu phóng xạ tại cụm cảng Cái Mép Thị Vải - Vũng Tàu
36
Lên đầu trang
Xem thuộc tính của văn bản
Tải văn bản về máy tính
Lưu văn bản vào thư mục cá nhân